บริการของเรา

โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร มีความพยายามอย่างต่อเนื่องที่จะปรับปรุงกระบวนการบริการเพื่อสร้างความประทับใจให้กับผู้มารับบริการ และ เรามีความตั้งใจกำหนดราคาที่โปร่งใสในทุกขั้นตอนของการรับบริการ แพคเกจราคาคงที่ (Fixed Pricing) ของเราถูกสร้างขึ้นเพื่อตอบสนองกับความต้องการที่เฉพาะเจาะจงของผู้ป่วย หลังจากการประเมินผลรายละเอียดของสุขภาพร่างกายของผู้ป่วยโดยคำนึงถึง อายุ ประวัติทางการแพทย์ และการเจ็บป่วยใด ๆ ทางโรงพยาบาลจะให้ราคาคงที่สำหรับขั้นตอนการรักษา วางแผนการรักษาอย่างไร้กังวล

 

ค่าใช้จ่ายพิเศษและค่าใช้จ่ายที่อาจสูงเนื่องจากภาวะแทรกซ้อนที่ไม่คาดคิด จะมีผลสำคัญต่อค่าใช้จ่ายของการดูแลสุขภาพโดยรวม

ห้องพักผู้ป่วย

รายละเอียดเพิ่มเติม

สมาชิกบัตรชีววัฒนะ

รายละเอียดเพิ่มเติม

สิ่งอำนวยความสะดวก

รายละเอียดเพิ่มเติม

ศูนย์บริการ ผู้ป่วยนานาชาติ

รายละเอียดเพิ่มเติม

แผนที่และการเดินทาง

รายละเอียดเพิ่มเติม

บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางอากาศ

รายละเอียดเพิ่มเติม