ศูนย์สุขภาพสตรีเปิดให้บริการวันจันทร์ – วันอาทิตย์ เวลา 08.00 - 17.00 น.

หมายเลขโทรศัพท์ โทร 1719 หรือ +66 42 188 999 ต่อ 1243, 1250
เบอร์ตรง +66 4218 8813

ข้อมูลทั่วไป

              ผู้หญิงส่วนใหญ่อยากมีสุขภาพดีเป็นอันดับแรก การรู้จักดูแลสุขภาพร่างกายให้ถูกวิธี ถูกต้อง รู้เท่าทันโรคภัยไข้เจ็บรวมไปถึงการทำความเข้าใจในการป้องกันก่อนเกิดโรค จึงเป็นเรื่องที่ผู้หญิงควรได้รับคำแนะนำตั้งแต่วัยแรกคลอดตลอดจนวัยสูงอายุ หรือวัยทอง โรคบางชนิดหากมีการป้องกันก็จะลดโอกาสเกิดขึ้น และบางชนิดเมื่อรู้เท่าทันก็สามารถรักษาให้หายได้

                           

ศูนย์สุขภาพสตรี โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร

              เข้าใจและตระหนักถึงความต้องการของผู้หญิง จึงพร้อมให้การบริการดูแลสุภาพสตรีทุกวัย ด้วยทีมแพทย์สหสาขาครบทุกศาสตร์ ตั้งแต่เรื่องสูติ-นรีเวช และผู้มีบุตรยาก การตรวจสุขภาพประจำปีของสตรี ไปจนถึงการวินิจฉัยโรค ป้องกันและรักษาโรคของสตรีต่างๆ เช่น  1.การฝากครรภ์ 2.การคลอด 3.เนื้องอกในมดลูก 4.ปรึกษาทำหมัน 5.ประจำเดือนมาไม่ปกติ 6.วัยทอง โดยสูติ-นรีแพทย์ผู้มีประสบการณ์เฉพาะทางในสาขาต่างๆ และพยาบาลวิชาชีพ

              ปัจจุบันศูนย์สุขภาพสตรี โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร ได้นำเทคโนโลยีการผ่าตัดแบบแผลเล็กสมัยใหม่ Advanced 3D Laparoscopic Surgery หรือเทคโนโลยีผ่าตัดส่องกล้อง 3 มิติ ซึ่งช่วยเพิ่มความแม่นยำให้แพทย์เห็นรายละเอียดเชิงลึกได้ชัดเจน ช่วยให้การผ่าตัดมีความปลอดภัย และรวดเร็ว แผลผ่าตัดมีขนาดเล็ก ลดการบาดเจ็บ สามารถฟื้นตัวได้เร็ว และหมดปัญหาแผลที่หน้าท้องยาวไม่สวยงาม โอกาสในการติดเชื้อและเสียเลือดน้อยกว่า นอกจากนี้ ทางศูนย์ได้จัดให้มีเครื่องอัลตราซาวด์ ที่สามารถตรวจดูลูกน้อยได้ 4 มิติ 3 มุม ซึ่งจะช่วยให้แพทย์ได้ข้อมูลและเพิ่มประสิทธิภาพในการแปลผลชัดเจนขึ้นทุกห้องตรวจมีความสะดวกสบายเป็นส่วนตัว

                           

ขอบเขตการให้บริการสุภาพสตรีทุกช่วงวัย (ตรวจ รักษา ดูแล)

·      ตรวจสุขภาพสตรีพื้นฐาน วินิจฉัยอย่างครบวงจร

·      ตรวจร่างกาย และให้คำปรึกษาเพื่อเตรียมตัวก่อนแต่งงาน หรือมีบุตร

·      ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกแบบ Thin Prep ตรวจหา HPV Virus กลุ่มเสี่ยง และฉีดวัคซีน HPV

·      ตรวจความผิดปกติของอวัยวะภายในสตรีด้วยเครื่องอัลตราซาวด์ที่ให้ภาพคมชัด

·      ภาวะผิดปกติของการมีประจำเดือน ปวดประจำเดือน ประจำเดือนมาไม่ปกติ ปวดท้องน้อย ตกขาว ฯลฯ

·      รักษาผู้มีปัญหานรีเวช ด้วยการผ่าตัดเปิดผนังท้องและผ่าตัดผ่านกล้อง

·      ให้การดูแลป้องกันและรักษาประจำเดือนมาไม่ปกติ ในสตรีวัยทอง และวัยหมดประจำเดือน

·      การผ่าตัดผ่านกล้อง 3 มิติ ในการรักษาโรค

·      การผ่าตัดมดลูกผ่านทางช่องคลอด (ผ่าตัดไร้รอยแผล NOTES)

·      ให้การดูแล ป้องกันภาวะกระดูกพรุนในสตรีวัยหมดประจำเดือน

·      ปรึกษาและรักษาอาการต่างๆที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงฮอร์โมน และปัญหาอื่นๆ

·      รักษาโรคอื่นๆของสตรี

·      การฝากครรภ์, การคลอดบุตร

·      การรักษาภาวะผู้มีบุตรยาก (IVF) ทั้ง IUI และ ICSI

                           

              นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับการดูแลสตรีตั้งครรภ์ โดยทีมแพทย์เชี่ยวชาญ ร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพตั้งแต่ก่อน ระหว่าง และภายหลังการคลอดบุตรอีกด้วย

 

การดูแลก่อนตั้งครรภ์

·      แนะนำและตรวจเตรียมตัวก่อนมีบุตร

·      แนะนำและรักษาภาวะมีบุตรยาก

 

การดูแลในช่วงตั้งครรภ์

·      ตรวจหาโรคและความผิดปกติของมารดาและทารกในครรภ์

·      วินิจฉัยความผิดปกติของโครโมโซมหรือธาลัสซีเมีย โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ มารดาและทารกในครรภ์

·      ตรวจคัดกรองความเสี่ยงภาวะดาวน์ซินโดรม

·      ปรึกษาทางเลือกในการคลอด (คลอดปกติ ผ่าตัดคลอด รวมถึงการทำหมัน)

·      ตรวจคัดกรองความเสี่ยงโดยแพทย์เฉพาะทาง MFM

 

การคลอดบุตร

·      คลอดบุตรได้มาตรฐานด้วยอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย

·      ดูแลภาวะครรภ์เสี่ยงสูง

·      ดูแลทารกเกิดก่อนกำหนด

·      เตรียมตัวให้นมบุตรและปรึกษาปัญหาการให้นมบุตร

                           

การแพทย์ทางเลือก กับการผ่าตัดทางนรีเวช

·      โรคเฉพาะสตรีหลายโรคที่ผู้ป่วยมีโอกาสเลือกที่จะรักษานั้น ควรขึ้นอยู่กับข้อบ่งชี้และข้อจำกัดของการผ่าตัดแต่ละวิธีรวมถึงดุลยพินิจและประสบการณ์ของแพทย์

 

 

แพทย์ประจำศูนย์

ศ. นพ. เสวก วีระเกียรติ

สูตินรีเวชวิทยา

พญ. คัคนางค์ สร้อยมงคล

สูตินรีเวชวิทยา

พญ. นุจรี ลีละสุวัฒนากุล

สูตินรีเวชวิทยา

แพ็กเกจและโปรโมชั่น

แพ็กเกจตรวจสุขภาพคู่รัก แพ็กเกจตรวจสุขภาพคู่รัก

ข้าราชการไทย คลอดอุ่นใจ กับ รพ.กรุงเทพอุดร ข้าราชการไทย คลอดอุ่นใจ กับ รพ.กรุงเทพอุดร

แพ็กเกจผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช แพ็กเกจผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช

แพ็กเกจคลอด แพ็กเกจคลอด

สาระสุขภาพและกิจกรรม