ศูนย์ศัลยกรรมเปิดให้บริการวันจันทร์ – วันอาทิตย์ เวลา 08.00 – 20.00 น.

หมายเลขโทรศัพท์ โทร 1719 หรือ +66 42 188 999 ต่อ 1110, 1167, 1188

ข้อมูลทั่วไป

ให้บริการรักษาโรคทางศัลยกรรม มุ่งเน้นที่การป้องกัน รักษาและการฟื้นฟูภายใต้การดูแลแบบสหสาขาวิชาชีพ ได้แก่ แพทย์ศัลยกรรม วิสัญญีแพทย์ แพทย์สาขาอื่นที่ร่วมดูแล พยาบาล และทีมสหสาขาวิชาชีพอื่นๆ

 

การดูแลรักษาโรคที่พบได้บ่อยดังนี้

·       แผลประเภทต่างๆ

·       ก้อนผิดปกติตามส่วนต่างๆ ของร่างกาย

·       ก้อนที่เต้านม

·       ริดสีดวงทวารหนัก

·       นิ่วในระบบเดินทางปัสสาวะ

·       นิ่วถุงน้ำดี

·       ปวดท้องเฉียบพลัน เช่น ไส้ติ่ง ลำไส้อุดตัน

บริการผ่าตัดโดยศัลยแพทย์ซึ่งมุ่งเน้นความปลอดภัย และให้ผู้ป่วยเกิดความเจ็บปวดน้อยที่สุด ซึ่งมีหลายสาขา ได้แก่

·       ศัลยกรรมทั่วไป

·       ศัลยกรรมเต้านม

·       ศัลยกรรมส่องกล้อง

·       ศัลยกรรมเดินทางปัสสาวะ

·       ศัลยกรรมระบบประสาท

·       ศัลยกรรมตกแต่ง

 นอกจากนี้โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร ได้นำวิทยาการทางการแพทย์สมัยใหม่เข้ามาใช้ คือ เทคโนโลยีผ่าตัดผ่านกล้องแผลเล็ก” (Laparoscopic Surgery) เข้ามาช่วยแพทย์ในการรักษาคนไข้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการผ่าตัด โดยแผลผ่าตัดมีขนาดเล็ก เจ็บปวดน้อย ฟื้นตัวได้และปลอดภัยในการผ่าตัด

แพทย์ประจำศูนย์

นพ. อภิรัชด์ ทรัพย์ทองคำ

ศัลยศาสตร์ทั่วไป

นพ. ฉัตรชัย ชินชาคำ

ศัลยศาสตร์ทั่วไป

นพ. ศุภรัตน์ อมรพรเจริญ

ศัลยศาสตร์ทั่วไป

นพ. นิสิต ตงศิริ

ศัลยศาสตร์ทั่วไป

แพ็กเกจและโปรโมชั่น

ข้าราชการไทย คลอดอุ่นใจ กับ รพ.กรุงเทพอุดร

แพ็กเกจผ่าตัดระบบทางเดินปัสสาวะ แพ็กเกจผ่าตัดระบบทางเดินปัสสาวะ

แพ็กเกจผ่าตัดเบาใจ แพ็กเกจผ่าตัดเบาใจ

สาระสุขภาพและกิจกรรม

เส้นเลือดขอด........ภัยร้ายที่ไม่ใช่แค่ความสวยงาม

การผ่าตัดเส้นเลือดขอดแบบไม่มีแผล (Endovenous Ablation)