ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูเปิดให้บริการวันจันทร์ – วันอาทิตย์ เวลา 08.00 – 20.00 น.

หมายเลขโทรศัพท์ โทร 1719 หรือ +66 42 188 999 ต่อ 1240 ,1241

ข้อมูลทั่วไป

                     ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร ให้บริการทางกายภาพบำบัดและกิจกรรมบำบัดอย่างมีคุณภาพ ตามมาตรฐานวิชาชีพ พร้อมเครื่องมือที่ทันสมัยได้มาตรฐาน เพื่อส่งเสริม ป้องกัน รักษาและฟื้นฟู สภาพอย่างมีคุณภาพ โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ นักกายภาพบำบัดมีนักกิจกรรมบำบัด บริการด้านการรักษาและโปรแกรมดังนี้ :

 

งานกายภาพบำบัด

 • กายภาพบำบัดในผู้ป่วยระบบประสาท บริการด้านการฟื้นฟู ปัญหาทางระบบประสาท อัมพฤกษ์ อัมพาต บาดเจ็บกระดูกไขสันหลัง
 • กายภาพบำบัดในผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจและทรวงอกและหลอดเลือด
 • กายภาพบำบัดในผู้ป่วยระบบกระดูก ข้อ และกล้ามเนื้อ ผู้ที่มีปัญหาอาการปวด เช่น ปวดหลัง, ปวดเข่า, ออฟฟิศซินโดรม เป็นต้น
 • กายภาพบำบัดเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพโรคหัวใจ ทั้งก่อนและหลังผ่าตัด
 • การให้คำแนะนำในการออกกำลังกายในมารดาก่อนคลอดและหลังคลอด
 • เพิ่มประสิทธิภาพและการฟื้นฟูการทำงานของกล้ามเนื้อ เช่น อาการบาดเจ็บหลังจากการเล่นกีฬา สร้างโปรแกรมการออกกำลังกายให้เหมาะกับผู้ป่วยแต่ละราย
 • ให้บริการให้คำแนะนำการใช้อุปกรณ์กายภาพบำบัดต่างๆ เช่น ไม้ค้ำยัน ไม้เท้าสามขา อุปกรณ์พยุงหลัง ฯลฯ
 • โปรแกรมการดูแลต่อเนื่องหลังจากผู้ป่วยกลับบ้าน

 

งานกิจกรรมบำบัด

 • การตรวจประเมินทางกิจกรรมบำบัด
 • การรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านการรับรู้และเรียนรู้
 • การฝึกฝนทักษะในการทำกิจวัตรประจำวัน
 • การตรวจประเมินและการรักษาผู้ที่มีปัญหาการกลืนในเด็กและผู้ใหญ่
 • การกระตุ้นพัฒนาการเด็กด้านต่างๆ เช่น สมาธิสั้น พูดช้า
 • การกระตุ้นผู้ป่วยที่มีปัญหาความบกพร่องด้านการพูดและการสื่อสาร
 • ฝึกทักษะการใช้มือหยิบจับในรูปแบบต่างๆในผู้ป่วยที่มีปัญหาการใช้มือ
 • ฝึกการเคลื่อนไหวของรยางค์ส่วนบนในผู้ป่วยที่มีอาการอ่อนแรง

 

 

การให้บริการ

 • รักษาโดยคลื่นเหนือเสียง (Ultrasound Therapy) เพื่อลดอาการปวด การอักเสบของกล้ามเนื้อ
 • รักษาด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าความร้อนลึก (Short wave Diathermy) เพื่อบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อและข้อต่ออักเสบ
 • รักษาด้วยความร้อนแบบตื้น (Superficial Heat) ได้แก่ แผ่นประคบร้อน, ถุงเยลลี่ร้อน และขี้ผึ้งพาราฟฟิน เป็นต้น
 • รักษาด้วยเครื่องไฟฟ้าลดปวด (Interferential Current, TENS)
 • เครื่องดึงคอ (Cervical Traction) เครื่องดึงหลัง (Pelvic Traction)
 • รักษาอาการปวดด้วยเครื่องเลเซอร์ (Laser Therapy), เครื่องคลื่นกระแทก (Shock Wave Therapy)
 • รักษาด้วยการกระตุ้นไฟฟ้า (Electrical Stimulation)
 • การออกกำลังกายเพื่อการรักษาในกลุ่มผู้ป่วยโรคต่างๆ อาทิเช่น ผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต ผู้ป่วยโรคหัวใจ โดยนักกายภาพบำบัดและนักกิจกรรมบำบัด การออกกำลังกายด้วยอุปกรณ์เครื่องมือที่ทันสมัย อาทิเช่น เครื่องบริหารเข่าแบบต่อเนื่อง, เครื่องพยุงทรงตัวในการช่วยยืน, อุปกรณ์ออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ
 • รักษาด้วยการดัดและดึง (Mobilization and Manipulation) การนวดเพื่อการรักษา (Therapeutic Massage)
 • การทำกายภาพบำบัดในผู้ใหญ่และเด็กที่มีปัญหา ไอ เสมหะคั่งค้าง โดยการเคาะปอด ดูดเสมหะด้วยเทคนิคทางกายภาพบำบัด
 • การฝึกฝนทักษะในการทำกิจวัตรประจำวันต่างๆ, ฝึกเดินใช้อุปกรณ์ช่วยเดิน
 • ให้การตรวจประเมินและรักษาทางกิจกรรมบำบัด

แพทย์ประจำศูนย์

นพ. พิชิต แร่ถ่าย

เวชศาสตร์ฟื้นฟู

แพ็กเกจและโปรโมชั่น

แพ็กเกจกายภาพบำบัด แพ็กเกจกายภาพบำบัด

แพ็กเกจรักษาท่อน้ำนมอุดตัน แพ็กเกจรักษาท่อน้ำนมอุดตัน

แพ็กเกจกระตุ้นพัฒนาการเด็ก แพ็กเกจกระตุ้นพัฒนาการเด็ก

สาระสุขภาพและกิจกรรม

คนที่ฉลาดที่สุด คือคนที่รู้ว่าสุขภาพสำคัญที่สุด