ศูนย์ทันตกรรมเปิดให้บริการวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 20.00 น.
วันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 09.00 - 17.00 น.

หมายเลขโทรศัพท์ โทร 1719 หรือ +66 42 188 999 ต่อ 1220, 1219

ข้อมูลทั่วไป

                           

การมีสุขภาพช่องปากที่ดีเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญของการมีสุขภาพที่ดี เราพร้อมให้บริการโดยทันตแพทย์เฉพาะทางครบทุกสาขาและบุคลากรทางการแพทย์ที่ทำงานร่วมกันเป็นทีมแบบมืออาชีพ พร้อมด้วยวัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย ผ่านระบบการควบคุมตรวจสอบที่ได้มาตรฐานในระดับสูงเพื่อความปลอดภัย ให้การดูแลสุขภาพช่องปากและฟันได้ครบวงจร ตั้งแต่งานทันตกรรมพื้นฐานและงานทันตกรรมแบบพิเศษที่ต้องการความรู้ ประสบการณ์ และความชำนาญในระดับสูง อาทิ ทันตกรรมเพื่อความสวยงาม ทันตกรรมผู้สูงวัย เป็นต้น โดยเน้นการวางแผนดูแลรักษาแบบองค์รวม เพื่อเสริมสร้างสุขภาพช่องปากและฟันที่แข็งแรง ให้คุณมีรอยยิ้มที่สดใสในทุกเวลา

                           

ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยเครื่องมืออุปกรณ์ปลอดเชื้อ ที่ได้รับมาตราฐานสูงผ่านการรับรองและการใช้เครื่องมือที่มีระบบคอมพิวเตอร์เป็นตัวควบคุมในห้องตรวจทันตกรรมทุกห้องเครื่องมือทันตกรรมทุกชิ้นผ่านการตรวจสอบด้วยระบบที่ได้รับมาตรฐาน เพื่อให้มั่นใจได้ถึงคุณภาพก่อนการใช้งาน

                           

วิวัฒนาการทางทันตกรรมในแต่ละสาขามีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็วการดูแลสุขภาพช่องปากครอบคลุมทั้ง การป้องกัน และการรักษาที่ทันสมัยจึงต้องอาศัยการทำงานร่วมกันเป็นทีมสหสาขา มีการพัฒนาคุณภาพและความรู้ของทันตแพทย์อย่างสม่ำเสมอ พร้อมที่จะให้บริการดังต่อไปนี้

                           

My alt text

                           

การบริการด้านทันตกรรม

1. ทันตกรรมเพื่อความสวยงาม (Cosmetic Dentistry)
     - การเคลือบฟันเทียมด้วยเซรามิกสีเดียวกับฟัน (Porcelain Veneers)
     - การฟอกฟันขาว (Teeth Whitening)
     - การเคลือบฟันเทียมชนิดบาง (Lumineers)
     - การบูรณะฟันแบบ (Snap on Smile)

                           

2. ทันตกรรมหัตถการ (Operative Dentistry)
     - การซ่อมแซมบูรณะฟัน (Dental Inlay and Onlay)
     - การอุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน (Tooth Colored Filling)

                           

3. ทันตกรรมประดิษฐ์ (Prosthodoctics)
     - การทำฟันปลอม (Denture)
     - การทำสะพานฟัน (Dental Bridge)
     - การครอบฟัน (Dental Crown)

                           

4. การรักษารากฟัน (Endodontics)
     - การทำศัลยกรรมรักษารากฟัน (Endodontic Surgery)
     - การรักษาคลองรากฟันซ้ำ (Endodontic Retreatment)

                           

5. ทันตกรรมบดเคี้ยว
     - การรักษาอาการบดและเค้นฟันแบบเสียดสี (Bruxism)
     - การรักษาอาการฟันสึกจากการเค้นฟัน (Clenching)

                           

6. การปลูกรากเทียม (Implants)
     - การทดแทนฟันทั้งปาก (Replacing All Teeth)
     - การใส่ฟันหลายซี่ (Replacing Several Teeth)
     - การดูแลฟันเทียมติดแน่นและครอบฟัน (Daily Care)

     - การใส่ฟันทั้งขากรรไกรโดยใช้รากฟันเทียมเพียง 4 ราก (All-On- 4)
     - การใส่ครอบฟันบนรากเทียมแทนที่ฟันซี่เดียว (Replacing One Tooth)

                           

7. ทันตกรรมจัดฟัน (Orthodontics)
     - การจัดฟันแบบใสด้วยเทคโนโลยี (Invisalign)
     

8. ศัลยศาสตร์ช่องปาก (Oral Surgery)
     - การรักษาสภาพของสันกระดูกหรือเบ้ากระดูก (Ridge Preservation)
     - การเสริมสันกระดูก (Ridge Augmentation or Bone Grafting)
     - การผ่าตัดยกไซนัส (Sinus lifting Surgery)
     - การผ่าฟันคุด (Wisdom Teeth)
     - การถอนฟัน (Tooth Extraction)
     - ศัลยกรรมช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล (Oral and Maxillofacial Surgery)

                           

9. ทันตกรรมผู้สูงอายุ (Geriatric Dentistry)

                           

10. ทันตกรรมสำหรับเด็ก (Pediatric Dentistry)

 

 

แพทย์ประจำศูนย์

ทพญ. อรพินท์ วนาปิยสวัสดิ์

ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม๊กซิลโลเฟเชียล

ทพญ. พจนีย์ แซ่ตัง

ทันตกรรมสำหรับเด็ก

ทพญ. ณัฐชยา ปกรณ์สัจจานันท์

ทันตกรรมทั่วไป

ทพญ. สุดาทิพย์ แสงปัญหา

ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม๊กซิลโลเฟเชียล

แพ็กเกจและโปรโมชั่น

เทคโนโลยีการจัดฟันแบบใส เทคโนโลยีการจัดฟันแบบใส

Healthy Festival Teeth Whitening Healthy Festival Teeth Whitening

แพ็กเกจฟอกสีฟัน แพ็กเกจฟอกสีฟัน

การฝังรากฟันเทียม การฝังรากฟันเทียม

การดูแลสุขภาพช่องปาก การดูแลสุขภาพช่องปาก

สาระสุขภาพและกิจกรรม