ศูนย์จักษุเปิดให้บริการวันจันทร์ - อาทิตย์ เวลา 09.00 - 17.00 น.

หมายเลขโทรศัพท์ โทร 1719 หรือ +66 42 188 999 ต่อ 1200, 1210

ข้อมูลทั่วไป

ศูนย์จักษุ โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร

ศูนย์จักษุ โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร มีบริการให้คำปรึกษาและดูแลรักษาโรคทั่วไป วัดสายตาประกอบแว่น และมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางดังนี้

·      โรคกระจกตาและผิวตา (ตาแห้ง)

·      โรคทางจอประสาทตา

·      ศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง

·      โรคตาในเด็กและตาเข

·      โรคตาต้อ

ศูนย์จักษุ โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร  มีอุปกรณ์ตรวจตาครบวงจรและเครื่องเลเซอร์ ดังนี้

·      เครื่องวัดค่าสายตาและความโค้งกระจกตาอัตโนมัติ (Autorefraction and Keratometer)

·      เครื่องสแกนวิเคราะห์จอประสาทตาและขั้วประสาทตา (Optical Coherence Tomography)

·      เครื่องตรวจลานสายตา (Computerized Static Perimetry)

·      เครื่องถ่ายภาพจอประสาทตาแบบไม่ต้องขยายม่านตา (Nonmydriatic Fundus Photography)

·      เครื่องเลเซอร์เยื่อหุ้มเลนส์ (Yag Laser Capsulotomy)

·      เครื่องเลเซอร์จอประสาทตา (Argon Laser Panretinal Photocoagulation)

·      เครื่องเลเซอร์จอตาเพื่อรักษาโรคต่างๆ เช่น เบาหวานขึ้นตา รอยฉีกขาดที่จอตา จุดภาพชัดบวมน้ำ

 

 


สอบถามเพิ่มเติมที่ ศูนย์จักษุ โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร

เปิดให้บริการวันจันทร์-อาทิตย์ เวลา 09.00 - 17.00 น.

โทร.1719 หรือ +66 42 188 999 ต่อ 1200, 1210

 

แพทย์ประจำศูนย์

พญ. อุษา ฐิติรัตน์สานนท์

จักษุวิทยา

พญ. ธนิกานต์ ภัทรกิจธรรม

จักษุวิทยา

พญ. สุนิตา สว่างศรีบรรเทิง

จักษุวิทยา

นพ. ภาณุวัฒน์ ศศิประภา

จักษุวิทยา

แพ็กเกจและโปรโมชั่น

แพ็กเกจผ่าสลายต้อกระจก แพ็กเกจผ่าสลายต้อกระจก

ข้าราชการไทย คลอดอุ่นใจ กับ รพ.กรุงเทพอุดร ข้าราชการไทย คลอดอุ่นใจ กับ รพ.กรุงเทพอุดร

แพ็กเกจผ่าตัดจอประสาทตา แพ็กเกจผ่าตัดจอประสาทตา

แพ็กเกจผ่าตัดตา แพ็กเกจผ่าตัดตา

สาระสุขภาพและกิจกรรม