ศูนย์กุมารเวชเปิดให้บริการวันจันทร์ – วันอาทิตย์ เวลา 08.00 - 20.00 น.

หมายเลขโทรศัพท์ โทร 1719 หรือ +66 42 188 999 ต่อ 1286, 1222, 1274

ข้อมูลทั่วไป

การมีร่างกายที่แข็งแรง นำมาซึ่งพัฒนาการที่ดีและเจริญเติบโตแบบสมวัยของเด็ก เราจึงพร้อมดูแลด้วยทีมแพทย์และพยาบาลผู้เชี่ยวชาญพร้อมด้วยเทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่ทันสมัยและปลอดภัย เพื่อรองรับทุกปัญหาสุขภาพของเด็ก

       บริการตรวจวินิจฉัย ดูแลรักษาและติดตามอาการอย่างละเอียด มีการให้คำปรึกษาแบบใกล้ชิด ตั้งแต่ความผิดปกติเล็กๆ น้อยๆ ไปจนถึงการรักษาโรคที่พบได้บ่อย และโรคอื่นๆ ที่ต้องอาศัยความชำนาญของแพทย์เฉพาะทาง

       รวมถึงส่งเสริมพัฒนาการในแต่ละช่วงวัยให้เต็มศักยภาพ ตอบโจทย์การดูแลรักษาสุขภาพเด็กอย่างครบวงจรทั้งทางร่างกายและจิตใจด้วยมาตรฐานระดับสากล

 

ศูนย์กุมารเวช โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร ปรับโฉมใหม่ท่ามกลางบรรยากาศอบอุ่นสดใสและมุมเสริมสร้างจินตนาการ พร้อมด้วยบริการครบในที่เดียว กับทีมกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง และพยาบาลมากประสบการณ์ที่พร้อมดูแลเด็กแรกเกิดไปจนถึงวัยรุ่นไม่เกิน 15 ปีทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้เจ้าตัวเล็กมีสุขภาพแข็งแรง พัฒนาการดี เติบโตสมวัย

บริการเพื่อคุณพ่อคุณแม่และเจ้าตัวเล็ก
 

1) การตรวจรักษาทั่วไป   

·      บริการตรวจ ประเมิน วิเคราะห์ รักษา เพื่อป้องกันโรค ฟื้นฟูสุขภาพ และให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด โดยทีมแพทย์และบุคลากร ประกอบด้วยกุมารแพทย์ทั่วไป กุมารแพทย์เฉพาะสาขา พยาบาลและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง หลากหลายสาขา เช่น กุมารแพทย์ทารกแรกเกิด  ระบบทางเดินอาหาร  ระบบหัวใจหลอดเลือด  โรคติดเชื้อ เป็นต้น

·      ดูแลใส่ใจพัฒนาการเด็กทุกรายละเอียด ตรวจเช็คสุขภาพ และให้การดูแลรักษาอย่างครบถ้วน โดยให้คำแนะนำการส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กอย่างเหมาะสม เป็นธรรมชาติ เน้นความอบอุ่นในครอบครัว และวิธีการเล่นกับเด็ก

ซึ่งศูนย์กุมารเวช โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร มีโปรแกรมการตรวจที่หลากหลาย พร้อมด้วยเครื่องมือที่ได้มาตรฐานและทันสมัย ได้แก่

·      โปรแกรมตรวจคัดกรองพัฒนาการเด็กเบื้องต้นว่ามีพัฒนาการปกติหรือล่าช้ากว่าวัย

·      โปรแกรมตรวจวัดระดับพัฒนาการเด็กในแต่ละวัยเพี่อค้นหาความถนัดแต่ละด้าน

·      โปรแกรมตรวจวัดระดับพัฒนาการเด็กในแต่ละวัย ทักษะในการบริหารจัดการและทักษะก่อนเข้าเรียนและทักษะในการเรียนของเด็ก เพื่อค้นหาความถนัด และเตรียมความพร้อมก่อนเข้าโรงเรียน (Pre-Academic Skills)

 

2) บริการที่โดดเด่น
หน่วยดูแลทารกแรกเกิดวิกฤติ (Neonatal Intensive Care Unit : NICU) พร้อมดูแล

·      ทารกคลอดก่อนกำหนด อายุครรภ์น้อยกว่า 37 สัปดาห์ (หรือหลังอายุครรภ์ 42 สัปดาห์)

·      ทารกน้ำหนักตัวน้อยกว่า 2,500 กรัม หรือมากกว่า 4,000 กรัม

·      ทารกมีน้ำหนักผิดปกติเมื่อเทียบกับอายุครรภ์

·      ทารกแฝด

·      ทารกตรวจพบความผิดปกติ เช่น ขาดออกซิเจน

·      ทารกมีท่าผิดปกติในครรภ์ เช่น ท่าก้น ท่าขวาง

·      ทารกเกิดความผิดปกติระหว่างคลอด

·      ทารกพิการแต่กำเนิด

            ด้วยทีมกุมารแพทย์สาขาทารกแรกเกิดและปริกำเนิดตลอด 24 ชั่วโมง มีการวัดสัญญาณชีพตลอดเวลา ควบคุมอุณหภูมิให้เหมาะสม ควบคุมและป้องกันการติดเชื้อ ดูแลรักษาระบบทางเดินหายใจ เฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อน เฝ้าระวังติดตามและการดูแลรักษาเฉพาะโรคดูแลด้านโภชนาการและด้านขับถ่าย ติดตามด้านพัฒนาการในระยะสั้นและระยะยาว
 
บริการด้านการทำหัตการ Endocrine Testing ได้แก่

·      ตรวจเพื่อป้องกันและรักษาโรคอ้วนในเด็ก ตรวจทดสอบความทนทานต่อน้ำตาลเพื่อวินิจฉัยโรคเบาหวานและภาวะเสี่ยงในเด็กและวัยรุ่น (Obesity / DM Screening : Oral Glucose Tolerance Test - OGTT)

·      ตรวจภาวะพร่องฮอร์โมนเจริญเติบโต (ภาวะเตี้ย) (Growth / Short Stature : Suspected Growth Hormone Deficiency)

·      ตรวจการเป็นหนุ่มเป็นสาวก่อนวัย (Precocious Puberty)

·      ตรวจสภาวะการทำงานผิดปกติของต่อมหมวกไต (Acth Stimulation Test : 1 mcg.)

โปรแกรมฉีดวัคซีนตามวัย

·      วัคซีนคอตีบ ไอกรน บาดทะยัก โปลิโอ ฮิบ

·      วัคซีนไวรัสตับอักเสบเอ บี

·      วัคซีนหัด หัดเยอรมัน คางทูม

·      วัคซีนเยื่อหุ้มสมองอักเสบ

·      วัคซีนเอชพีวี ป้องกันไวรัสเอชพีวี 4 สายพันธุ์

·      วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์

·      วัคซีนโรต้า

·      วัคซีนอีสุกอีใส
 

ดูแลรักษาผู้ป่วยเด็กในภาวะฉุกเฉิน ด้วยทีมเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเด็กตลอด 24 ชั่วโมง

เพราะศูนย์กุมารเวช โรงพยาบาลกรุงเทพ เชื่อมั่นในพื้นฐานของความรักและความเข้าใจในครอบครัว เราพร้อมตรวจนิจฉัย ดูแล และรักษาเด็กแบบองค์รวม โดยทีมกุมารแพทย์เฉพาะทางครบทุกสาขา เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยได้มาตรฐาน เพื่อพัฒนาการและศักยภาพที่สมวัย เติบโตอย่างมั่นใจ มีสุขภาพที่แข็งแรงยั่งยืน

         

         

แพทย์ประจำศูนย์

นพ. เกียรติศักดิ์ ชื่อดำรงรักษ์

กุมารเวชศาสตร์

นพ. สุชาติ ปิยวิวัฒน์

กุมารเวชศาสตร์

พญ. ภูษณี กนกศิลป์

กุมารเวชศาสตร์

พญ. ชนิตรา สมคะเณ

กุมารเวชศาสตร์

แพ็กเกจและโปรโมชั่น

แพ็กเกจวัคซีนเด็ก (สำหรับเด็กอายุ 15 เดือน ถึง 2 ปีครึ่ง) แพ็กเกจวัคซีนเด็ก (สำหรับเด็กอายุ 15 เดือน ถึง 2 ปีครึ่ง)

เสริมเกราะคุ้มกันให้เจ้าตัวน้อยด้วยวัคซีนเสริมเด็ก เสริมเกราะคุ้มกันให้เจ้าตัวน้อยด้วยวัคซีนเสริมเด็ก

แพ็กเกจตรวจสุขภาพสำหรับเด็ก (สำหรับเด็ก 1 ขวบขึ้นไป) แพ็กเกจตรวจสุขภาพสำหรับเด็ก (สำหรับเด็ก 1 ขวบขึ้นไป)

แพ็กเกจทดสอบหาสารก่อภูมิแพ้สำหรับเด็ก แพ็กเกจทดสอบหาสารก่อภูมิแพ้สำหรับเด็ก

โปรโมชั่นตรวจ Virus Antigen Test (Combo set) โปรโมชั่นตรวจ Virus Antigen Test (Combo set)

แพ็กเกจวัคซีนเด็ก (สำหรับเด็กอายุ 1 เดือน ถึง 1 ปี) แพ็กเกจวัคซีนเด็ก (สำหรับเด็กอายุ 1 เดือน ถึง 1 ปี)

สาระสุขภาพและกิจกรรม

เรื่อง โรคแพ้โปรตีนนมวัว โดย พญ.พรฑิตา เชาวลิตถวิล