ศูนย์กระดูกและข้อเปิดให้บริการวันจันทร์ – วันอาทิตย์ เวลา 08.00 - 20.00 น.

หมายเลขโทรศัพท์ โทร 1719 หรือ +66 42 188 999 ต่อ 1110, 1188

ข้อมูลทั่วไป

                    กระดูกจะเสื่อมลงเมื่ออายุเพิ่มมากขึ้นและมีพฤติกรรมการเคลื่อนไหวที่ผิดวิธี รวมถึงอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นก็มีส่วนทำให้กระดูกเกิดความผิดปกติได้ เมื่อเกิดปัญหากระดูกและข้อ การตรวจวินิจฉัยและดูแลรักษาอย่างทันท่วงทีคือหัวใจสำคัญ เราจึงพร้อมดูแลทุกเรื่องเกี่ยวกับกระดูกอย่างครอบคลุม ด้วยทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ ตลอดจนเทคโนโลยีการรักษาที่ทันสมัย ไม่ว่าจะเป็นปัญหากระดูกและข้อต่าง ๆ กระดูกสันหลัง กระดูกหัก เป็นต้น รวมทั้งการผ่าตัดกระดูกและข้อโดยศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ที่เชี่ยวชาญเฉพาะทางและมากด้วยประสบการณ์กับอุปกรณ์ที่มีความพร้อมและปลอดภัย ทำให้ผลการรักษาเป็นที่น่าพอใจ ผู้ป่วยเจ็บน้อย ฟื้นตัวไว กลับไปใช้ชีวิตได้ดังเดิมในเวลาไม่นาน

 

การรักษาด้านเวชศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย

                   พร้อมให้บริการ ด้วยแพทย์ที่ผ่านการรับรองประกาศนียบัตรทางการแพทย์ของฟีฟ่า เพื่อเป็นการรับรองว่าจะสามารถให้การดูแลผู้บาดเจ็บจากกีฬา และการออกกำลังกายได้ในมาตรฐานระดับสากล

 

ความเชี่ยวชาญศูนย์เวชศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย

1.  เทคโนโลยีการรักษาโรคข้อด้วยการผ่าตัดส่องกล้องมีข้อดี คือ จากเดิมแผลผ่าตัดจะมีขนาดใหญ่ ต้องรักษาแผลเป็นเวลานานกว่าจะฟื้นตัวกลับมาเหมือนเดิม ปัจจุบันการรักษาแบบใหม่สามารถให้การผ่าตัดด้วยการผ่าตัดผ่านกล้อง ทำให้แผลผ่าตัดมีขนาดเล็ก การบาดเจ็บต่อเนื้อเยื่อรอบข้อมีน้อย โอกาสติดเชื้อลดลง ช่วยให้ผู้ป่วยฟื้นตัวได้เร็วไม่ต้องอยู่โรงพยาบาลนานๆ ที่สำคัญคือ สามารถกลับมาเคลื่อนไหวได้เร็วขึ้น  และสิ่งที่ขาดไม่ได้หลังการผ่าตัดก็คือ การฟื้นฟูการบาดเจ็บควบคู่กับการรักษาระดับความฟิตของร่างกาย การทำกายภาพบำบัดด้วยโปรแกรมที่เหมาะสม ประกอบกับเครื่องมือที่ทันสมัยมีคุณภาพระดับสากล จะส่งผลให้ผู้รับการรักษาสามารถฟื้นฟูสภาพร่างกายให้กลับมามีประสิทธิภาพที่แข็งแรง

2.  โปรแกรมป้องกันการบาดเจ็บสำหรับนักฟุตบอล

3.  ประเมิน ทดสอบ และฝึกฝน ด้วยอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อช่วยให้การทดสอบ ประเมินสมรรถภาพ และการฝึกฝนร่างกายเป็นไปได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องแม่นยำ

 

การรักษาด้านโรคกระดูกสันหลัง

           อาการชา ร้าวลงขา ปวดกระดูก จะเป็นอัมพาตหรือไม่?

           ทำอย่างไรจึงจะหาย ปวดกระดูก ปวดหลัง โรคกระดูกเสื่อม ปวดคอเรื้อรัง? หมอนรองกระดูกเคลื่อนจำเป็นต้องผ่าตัดจริงหรือ? 

           ศูนย์กระดูกสันหลัง เป็นศูนย์รวมความเชี่ยวชาญทางการแพทย์สำหรับให้บริการการรักษาอาการปวดคอและหลัง ด้วยทีมสหสาขาวิชาชีพ คือ ศัลยแพทย์ ทีมเวชศาสตร์ฟื้นฟู และ พยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญ

          เราเลือกสรรวิธีที่เหมาะสมที่สุดสำหรับผู้ป่วยแต่ละราย พร้อมให้การรักษาผู้ป่วยแบบองค์รวม ซึ่งเป็นการรักษาที่เป็นมาตรฐานตามหลักสากล ลดการผ่าตัดโดยไม่จำเป็น และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดที่ผู้ป่วยจะได้รับ นอกจากนี้ยังนำเทคนิคการผ่าตัดและการรักษาแบบใหม่ที่ช่วยบรรเทาอาการปวดคอและหลังอย่างได้ผลเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้รับบริการ

           รู้ลึก รู้จริง เรื่องโรคกระดูกสันหลังทุกประเภท 

o    การรักษาแบบองค์รวม โดยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทั้งรักษาแบบผ่าตัดและรักษาแบบไม่ผ่าตัด

o    การรักษาโดยเลือกเทคนิคที่ถูกต้องและเหมาะสมกับผู้ป่วยเฉพาะรายเป็นสิ่งสำคัญ

o    ประสบการณ์เชี่ยวชาญการรักษาโรคกระดูกสันหลังทุกรูปแบบ โดยทีมแพทย์สหสาขา

o    เป็นศูนย์กลางข้อมูล ให้คำปรึกษาแนวทางการรักษาโรคกระดูกสันหลังและคอที่ทันสมัยและเหมาะสม

 

การรักษาด้านข้อสะโพกและข้อเข่ากรุงเทพ

ให้บริการตรวจรักษาผู้ที่มีอาการ หรือความผิดปกติของข้อสะโพก ข้อเข่า หรือขาส่วนล่าง อาทิ

o    โรคข้อเข่าเสื่อม โรคข้อสะบ้าเสื่อม โรคข้อสะโพกเสื่อม

o    โรคข้อเสื่อมหรือข้อถูกทำลายจากโรคต่าง ๆ เช่น โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ โรคข้ออักเสบติดแข็ง ข้อเสื่อมที่เกิดหลังจากอุบัติเหตุ เส้นเอ็นฉีกขาดหรือกระดูกหัก ข้อเคลื่อน ข้อที่ถูกทำลายจากการติดเชื้อ

o    โรคหัวกระดูกสะโพกตายจากการขาดเลือดไปเลี้ยง โรคกระดูกข้อเข่าหรือสะบ้าตายจากการขาดเลือดไปเลี้ยงความผิดปกติของรูปร่างข้อเข่า เช่น ข้อเสื่อม ขาโก่ง และขากาง

o    โรคข้อสะบ้าเคลื่อนหรือหลุด

o    โรคข้อสะโพกเคลื่อนแต่กำเนิด โรคข้อสะโพกหนีบหรือปุ่มกระดูกสะโพกกระแทก

o    ภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าตัดครั้งแรก ได้แก่ การใส่ข้อเทียมมาแล้วหลุดหลวม กระดูกที่เสียหายถูกทำลายจากข้อที่หลุดหลวม ข้อเข่าไม่สามารถงอได้หลังผ่าตัดใส่ข้อเข่าเทียม กระดูกหักหลังผ่าตัดใส่ข้อ ข้อติดเชื้อหลังจากผ่าตัดใส่ข้อเทียม เป็นต้น

 เจ็บน้อย ฟื้นไว ให้ชีวิตพร้อมก้าวต่อไป

แพทย์ประจำศูนย์

นพ. มนูศักดิ์ บุญอาจ

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

นพ. พิเชษฐ์ รัตนพงษ์เพียร

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

พญ. ธัญญธร ไทยเอื้อ

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

นพ. เศรษฐา โคตะนิวงศ์

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

แพ็กเกจและโปรโมชั่น

แพ็กเกจผ่าตัดข้อเข่าและข้อสะโพกเทียม แพ็กเกจผ่าตัดข้อเข่าและข้อสะโพกเทียม

แพ็กเกจตรวจกระดูกพรุน แพ็กเกจตรวจกระดูกพรุน

แพ็กเกจการฉีดรักษาโรคข้อ เส้นเอ็น และกล้ามเนื้อ ด้วยเกล็ดเลือดเข้มข้น (Platelet-Rich Plasma)

แพ็กเกจฉีดน้ำไขข้อเข่าเทียม แพ็กเกจฉีดน้ำไขข้อเข่าเทียม

ข้าราชการไทย คลอดอุ่นใจ กับ รพ.กรุงเทพอุดร ข้าราชการไทย คลอดอุ่นใจ กับ รพ.กรุงเทพอุดร

แพ็กเกจผ่าตัดเล็กรักษากระดูกและข้อแบบวันเดียว แพ็กเกจผ่าตัดเล็กรักษากระดูกและข้อแบบวันเดียว

สาระสุขภาพและกิจกรรม