ศูนย์ระบบทางเดินอาหารและตับเปิดให้บริการวันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 08.00 – 17.00 น.
วันพฤหัสบดี เวลา 09.00 - 12.00 น.
วันจันทร์, อังคาร, พุธ และศุกร์ เวลา 12.00 - 13.00 น.

หมายเลขโทรศัพท์ โทร 1719 หรือ +66 42 188 999 ต่อ 1111, 1112

ข้อมูลทั่วไป

                 ระบบทางเดินอาหารมีหน้าที่สำคัญในการย่อยและดูดซึมสารอาหารเพื่อให้ร่างกายนำไปใช้ประโยชน์ ประกอบไปด้วยอวัยวะภายในที่สำคัญอย่างหลอดอาหาร กระเพาะอาหาร ลำไส้เล็ก ลำไส้ใหญ่ ทวารหนัก ตับ ถุงน้ำดี ท่อน้ำดี และตับอ่อน ดังนั้นหากเกิดความผิดปกติย่อมส่งผลกระทบต่อร่างกาย เราจึงพร้อมให้การดูแลอย่างใกล้ชิดโดยทีมแพทย์เฉพาะทางผู้เชี่ยวชาญและบุคลากรทางการแพทย์ที่มากด้วยประสบการณ์ ตั้งแต่การตรวจส่องกล้องทางเดินอาหาร เอกซเรย์โดยเครื่องคอมพิวเตอร์ความเร็วสูง เพื่อวินิจฉัยความผิดปกติได้อย่างชัดเจน และทำการรักษาอย่างทันท่วงทีด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยให้ร่างกายกลับมาสมบูรณ์แข็งแรงอีกครั้ง
                 ศูนย์ระบบทางเดินอาหารและตับ โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร มุ่งมั่นให้บริการด้านสุขภาพอย่างมีคุณภาพ โดยมีอุปกรณ์ที่ทันสมัยและครบวงจร พร้อมกับการดูแลจากเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการฝึกฝนเฉพาะของแต่ละวิชาชีพมาเป็นอย่างดีด้วยความอบอุ่นและเป็นกันเอง ปัจจุบันสถานการณ์ของโรคในระบบทางเดินอาหารและตับ เริ่มทวีความรุนแรงและเพิ่มความยากลำบากในการรักษาและการดูแล ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคเพิ่มขึ้นทั้งทางกายภาพ เช่น อาหาร อากาศ วิถีการดำเนินชีวิตของประชากร และการถ่ายทอดทางพันธุกรรม ที่กำลังเป็นปัญหาต่อการดำเนินชีวิตของคนในสังคม โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร ตระหนักถึงสภาพปัญหาดังกล่าว จึงได้เปิดให้บริการระบบทางเดินอาหารและตับ เข้ามารองรับสภาพของปัญหานั้นอย่างเป็นระบบครบวงจรและเพื่อเป็นการเสริมสร้างสุขภาพอนามัยให้แก่ประชาชนโดยทั่วไปให้ห่างจากโรคบางโรคได้ โดยใช้ความใส่ใจดูแลตัวเองภายใต้คำแนะนำของแพทย์เฉพาะระบบ และการรักษาที่พบในระยะเริ่มต้น จึงเป็นโอกาสที่ประชาชนทั่วไปจะได้รับความเข้าใจถึงโรคและได้รับการรักษาที่ตรงแนวทาง

                           

การบริการของศูนย์ระบบทางเดินอาหารและตับ

 • บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาและความผิดปกติของระบบทางเดินอาหาร
 • บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคทางเดินอาหาร
 • ตรวจส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร
  ตรวจส่องกล้องลำไส้ใหญ่
 • ให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพระบบทางเดินอาหารและฉีดวัคซีนป้องกันโรคในระบบทางเดินอาหาร เช่น โรคตับอักเสบเอ และบี
 • ให้บริการฉีดวัคซีนโรคตับอักเสบเอและบี ซึ่งสามารถป้องกันในผู้ที่ยังไม่มีภูมิคุ้มกันและมีปัจจัย
 • เสี่ยง เช่น มีโรคตับในครอบครัว มีอาชีพใกล้ชิดกับผู้ป่วยโรคตับอักเสบ ผู้ป่วยที่ฟอกล้างไต
 • ตรวจอัลตราซาวด์และ เครื่อง X-Ray Computer

 

ท่านสามารถพบแพทย์ที่ศูนย์ระบบทางเดินอาหารและตับกรุงเทพ ในกรณีดังนี้

 • สงสัยว่ามีอาการของโรคในระบบทางเดินอาหาร
 • ต้องการตรวจสอบการทำงานของระบบทางเดินอาหารอย่างละเอียด
 • อาการของโรคทางเดินอาหารที่รักษาอยู่ไม่หายขาด หรือดีขึ้น
 • ต้องการได้รับการยืนยันจากแพทย์ในการตรวจวินิจฉัย และวิธีการรักษาเพื่อประกอบการตัดสินใจในการรักษา
 • ต้องการตรวจและรักษาด้วยการส่องกล้องโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
 • ต้องการคำปรึกษาและคำแนะนำจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการดูแลสุขภาพและป้องกันโรคในระบบทางเดินอาหาร

 

โรคระบบทางเดินอาหารและตับ

 • โรคกระเพาะอาหารลำลำไส้เล็กส่วนบน (Peptic Ulcer)
 • โรคลำไส้อักเสบ (Enteritis)
 • โรคลำไส้ใหญ่อักเสบ (Colitis)
 • โรคกระเพาะอาหารอักเสบ (Gastritis)
 • โรคกรดไหลย้อน (Gastro Esophageal Reflux Diseas : GERD)
 • โรคมะเร็งกระเพาะอาหาร (Stomach Cancer)
 • โรคมะเร็งหลอดอาหาร (Esophageal Cancer)
 • โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ (Colon Cancer)
 • โรคกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กอักเสบ (Gastroenteritis)
 • โรคลำไส้ใหญ่อักเสบ (Colitis)
 • โรคมะเร็งตับ (Liver Cancer, Hepatocellular Carcinoma)
 • โรคตับอักเสบเรื้อรัง (Chronic Hepatitis)
 • โรคไวรัสตับอักเสบ (Hepatitis)
 • โรคตับอักเสบจากพิษสุรา (Alcoholic Liver Disease)
 • โรคตับแข็ง (Liver Cirrhosis)
 • โรคติดเชื้อในระบบทางเดินอาหาร (GI Tract Infections)
 • ท้องเสีย (Diarrhea)
 • ท้องผูก (Constipation)
 • โรคลำไส้แปรปรวน (Irritable Bowel Syndrome, Constipation)
 • โรคตับอ่อนอักเสบ (Pancreatitis)
 • โรคนิ่วในถุงน้ำดี ท่อน้ำดีอักเสบ (Gallstones, Cholangitis)
 • โรคมะเร็งในท่อน้ำดี (Cholangio Carcinoma)

แพทย์ประจำศูนย์

นพ. จำรัส พงษ์พิศ

อายุรศาสตร์ทั่วไป

นพ. ธีรธิป วีระประสิทธิ์

อายุรศาสตร์ทั่วไป

แพ็กเกจและโปรโมชั่น

แพ็กเกจส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร แพ็กเกจส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร

แพ็กเกจตรวจสุขภาพตับ แพ็กเกจตรวจสุขภาพตับ

แพ็กเกจตรวจคัดกรองไวรัสตับ แพ็กเกจตรวจคัดกรองไวรัสตับ

ข้าราชการไทย คลอดอุ่นใจ กับ รพ.กรุงเทพอุดร ข้าราชการไทย คลอดอุ่นใจ กับ รพ.กรุงเทพอุดร

สาระสุขภาพและกิจกรรม