ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยากเปิดให้บริการวันจันทร์ – วันอาทิตย์ เวลา 08.00 – 17.00 น.

หมายเลขโทรศัพท์ โทร 1719 หรือ +66 42 188 999 ต่อ 1243
หรือผู้ประสานงานศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก +66 980 729 4256

ข้อมูลทั่วไป

ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร

      หากคุณแต่งงานมานานกว่า 1 ปี และมีเพศสัมพันธ์สม่ำเสมอแต่ยังไม่ตั้งครรภ์แสดงว่าคุณกำลังอยู่ใน ภาวะการมีลูกยาก โดยหลักการแล้วแม้ว่าภาวะนี้จะไม่ใช่โรค แต่ก็เป็นปัญหาสำหรับคู่สมรสที่หวังอยากมีเจ้าตัวน้อยเพื่อความสมบูรณ์แบบของชีวิตครอบครัว 

ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร

 ตั้งขึ้นด้วยความตั้งใจที่จะสานฝันให้กับทุกคู่สมรสด้วยทีมแพทย์ และนักวิทยาศาสตร์ตัวอ่อนที่มีประสบการณ์ คอยให้คำปรึกษา และดูแลผู้ป่วยอย่างครบวงจร พร้อมห้องทดลองห้องเพาะเลี้ยงตัวอ่อนและอุปกรณ์ที่ทันสมัย ภายใต้ระบบปลอดเชื้อที่อยู่ในระดับสูงสุดของมาตรฐานสากล ด้วยวิธีการรักษาโดยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ที่ทันสมัยระดับโลก ดังนี้

·    การคัดเชื้อเพื่อฉีดเข้าโพรงมดลูก (Intrauterine insemination : IUI) เป็นการรักษาการมีบุตรยากที่สะดวก และประหยัด

เหมาะสำหรับคู่สมรสที่ไม่มีปัญหาทางร่างกาย โดยเก็บน้ำเชื้อของฝ่ายชายในช่วงวันตกไข่ของฝ่ายหญิง
แล้วใช้น้ำยาเพาะเลี้ยงคัดแยกเฉพาะอสุจิที่แข็งแรง และนำไปฉีดเข้าโพรงมดลูก เพื่อเพิ่มโอกาสในการผสมกับไข่ของฝ่ายหญิงได้ดีขึ้น

·    เด็กหลอดแก้ว หรือ ไอ.วี.เอฟ. (In Vitro Fertilization: IVF) เป็นการรักษาที่สะดวก ไม่ต้องดมยาสลบ ไม่ต้องเจาะหน้าท้อง

แต่ให้อัตราการตั้งครรภ์สูงใกล้เคียงกับการทำกิฟท์ โดยกระตุ้นไข่ให้สุขเต็มที่แล้วเจาะไข่ผ่านทางช่องคลอด และนำมาผสมเชื้ออสุจิของฝ่ายชายเลี้ยงในตู้เพาะเลี้ยงตัวอ่อน จนแบ่งตัวเป็นระยะ 4-8 เซลล์ หรือเลี้ยงจนเป็นระยะ บลาสโตซีทแล้วจึงนำมาใส่กลับเข้าโพรงมดลูกผ่านทางช่องคลอด

·    ห้องแล็ปพิเศษ

ü ตรวจตัวอ่อนโดย

1.   การเพาะเชื้อ

2.   การใช้เลเซอร์ในการฟักตัวอ่อน

§  ห้องแล็ปของเพศชาย

§  ตรวจวิเคราะเชื้อสุจิ

3.   การเลือกเชื้ออสุจิ

·    การรักษา ขึ้นอยู่กับอาการของคู่สมรส โดยผ่านการตรวจร่างกายทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิง

เมื่อมาที่ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร แพทย์จะตรวจหาจาก 3 สาเหตุหลัก ได้แก่

1.   ไม่มีการตกไข่

2.   ท่อนำไข่อุดตันหรือมีพังผืดในอุ้งเชิงกราน

3.   เชื้ออสุจิของฝ่ายชายอ่อน ตรวจนับด้วยคอมพิวเตอร์

จากนั้นแพทย์จะทำการตรวจวินิจฉัย และรักษาตามสาเหตุ อาทิ การให้ยากระตุ้นการตกไข่ การส่องกล้องผ่าตัด หรือคัดเชื้อฉีดเข้าโพรงมดลูก 

เมื่อรักษาเต็มที่แล้วยังไม่ตั้งครรภ์ แพทย์จะพิจารณาการรักษาด้วยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ที่เหมาะสม อาทิ เด็กหลอดแก้ว ต่อไป 


สอบถามเพิ่มเติมที่ ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร โทร. 1719 หรือ +66 42 188 999 ต่อ 1243 หรือผู้ประสานงานศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก +66 9807294256

 

แพทย์ประจำศูนย์

ศ. นพ. เสวก วีระเกียรติ

สูตินรีเวชวิทยา

พญ. คัคนางค์ สร้อยมงคล

สูตินรีเวชวิทยา

พญ. นุจรี ลีละสุวัฒนากุล

สูตินรีเวชวิทยา

แพ็กเกจและโปรโมชั่น

แพ็กเกจรักษาภาวะมีบุตรยาก แพ็กเกจรักษาภาวะมีบุตรยาก

แพ็กเกจปรึกษาปัญหาการมีบุตรยาก แพ็กเกจปรึกษาปัญหาการมีบุตรยาก

แพ็กเกจฝากไข่

สาระสุขภาพและกิจกรรม

ภาวะการมีบุตรยากคืออะไร?