ค้นหาแพทย์

พญ. โสภิดา ตันธวัฒน์

ชํานาญการพิเศษ : กุมารเวชศาสตร์

เฉพาะทาง : กุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด

ภาษา : ไทย,อังกฤษ

ตารางออกตรวจ :

คลินิกเด็ก เสาร์  8.00 - 17.00

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call +66 42 188 999