ค้นหาแพทย์

ศ. นพ. เสวก วีระเกียรติ

ชํานาญการพิเศษ : สูตินรีเวชวิทยา

เฉพาะทาง : เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์

ศูนย์โรคและการรักษา : ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก

ภาษา : ไทย, อังกฤษ, จีน

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call +66 42 188 999