ค้นหาแพทย์

นพ. พิเชษฐ์ รัตนพงษ์เพียร

ชํานาญการพิเศษ : ออร์โธปิดิกส์

เฉพาะทาง : -

ภาษา : ไทย, อังกฤษ

ตารางออกตรวจ :

คลินิกกระดูกและข้อ จันทร์ 8.00-17.00
อังคาร 8.00-17.00
พุธ 8.00-17.00
พฤหัสบดี 8.00-17.00
ศุกร์ 8.00-17.00

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call +66 42 188 999