ค้นหาแพทย์

พญ. กัลย์ยมล ธรรมนิรมล

ชํานาญการพิเศษ : อายุรศาสตร์โรคไต

เฉพาะทาง : -

ภาษา : ไทย, อังกฤษ

ตารางออกตรวจ :

คลินิกอายุรกรรม (โรคไต) จันทร์ 8.00-12.00
อังคาร 8.00-12.00
พุธ 8.00-12.00
พฤหัสบดี 8.00-12.00
อาทิตย์ 8.00-12.00


สามารถสอบถามเวลาและนัดหมายแพทย์เพิ่มเติ่มได้ที่ โทร 1719 หรือ +66 42 188 999 ต่อ 1111, 1112

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call +66 42 188 999