ค้นหาแพทย์

พญ. วัชรดา อักขระ

ชํานาญการพิเศษ : สูตินรีเวชวิทยา

เฉพาะทาง : -

ศูนย์โรคและการรักษา : -

ภาษา : ไทย, อังกฤษ

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call +66 42 188 999