พญ. ภูษณี กนกศิลป์

กุมารเวชศาสตร์

กุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด

พญ. ชนิตรา สมคะเณ

กุมารเวชศาสตร์

กุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ

พญ. พรฑิตา เชาวลิตถวิล

กุมารเวชศาสตร์

กุมารเวชศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหารและโรคตับ

พญ. กัลยณัฏฐ กาญจนบุระ

กุมารเวชศาสตร์

กุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด

พญ. ศิริพร จงย่อกลาง

กุมารเวชศาสตร์

กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจเด็ก

นพ. ณัฐพงษ์ ฐิติรัตน์สานนท์

กุมารเวชศาสตร์

กุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด

พญ. วัชโรบล บัวคำภู

กุมารเวชศาสตร์

กุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา

พญ. โสภิดา ตันธวัฒน์

กุมารเวชศาสตร์

กุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด

นพ. วิทยาธร พรศิริประทาน

กุมารเวชศาสตร์

กุมารเวชศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ

นพ. ดิฐกร คำพิบูลย์

กุมารเวชศาสตร์

กุมารเวชศาสตร์โรคระบบการหายใจและเวชบำบัดวิกฤต

พญ. ภัทธิยา ศรีศักดิ์

กุมารเวชศาสตร์

กุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน

โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร

111 ถนนทองใหญ่ ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000

+66 42 188 999
Tel.1719
Work with us [email protected]

Copyright © 2022 Bangkok Hospital Udon All rights reserved.

Copyright © 2022 Bangkok Hospital Udon All rights reserved.