Fertility and Infertility Treatment

วันที่ November 20, 2019

ภาวะการมีบุตรยากคืออะไร?

 

หาคำตอบพร้อมวิธีแก้ไข กับศาสตราจารย์นายแพทย์เสวก วีระเกียรติ 

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ 

โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร 

.. 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร

โทร. +66 42 188 999 ต่อ 1243 หรือ +66 98 729 4256

 

LINE ➤ https://bit.ly/2DbX5xE

 

FB Page ➤ https://bit.ly/2tkfYdD

 

#ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก

#โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร

#bangkokhospitaludon