ศูนย์บริการผู้ป่วยชาวต่างชาติ (International Customer Service)
ให้บริการดูแลรักษาและอำนวยความสะดวกสำหรับผู้ป่วยชาวต่างชาติ โดยมีทีมล่าม ที่มีความสามารถสื่อสารด้วยภาษาจีน และภาษาต่างๆ มีบริการทั้งแบบผู้ป่วยนอกและรับรักษาไว้ในโรงพยาบาล เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง ให้บริการรักษาโรคทุกระบบ และบริการตรวจสุขภาพ เคารพในความแตกต่างของผู้ป่วยทุกชาติ ศาสนา นับเป็นจุดเด่นของโรงพยาบาลกรุงเทพอุดร ที่พร้อมให้การต้อนรับผู้ป่วย จากหลากหลายวัฒนธรรม ซึ่งเดินทางจากต่างประเทศเพื่อเข้ารับการรักษา ด้วยบริการที่อบอุ่นและเป็นมิตร เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับความสะดวกสบายและเกิดความพึงพอใจสูงสุด ไม่ว่าจะเป็นบริการด้านแปลภาษา บริการตรวจคนเข้าเมือง และอื่นๆ เพื่อสนองความต้องการของผู้มารับบริการโรงพยาบาลกรุงเทพอุดร ให้การดูแลผู้ป่วยนานาชาติ ช่วยให้ผู้ป่วยมีสุขภาพที่ดีขึ้น มีความสุขมากขึ้น ฟื้นตัวเร็วขึ้น รวมทั้งใช้ระยะเวลาการรักษาในโรงพยาบาลตามความเหมาะสมของมาตรฐานโรงพยาบาล โดยคำนึงถึงคุณภาพและความใส่ใจเป็นหลัก

บริการล่ามแปลภาษา เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยชาวต่างชาติอุ่นใจราวกับอยู่บ้านของตัวเองด้วยทีมล่ามที่มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษในระดับดีเยี่ยม พร้อมอำนวยความสะดวกแก่ผู้ป่วยชาวต่างชาติตลอดเวลาที่เข้ารับการรักษา รวมถึงบริการนัดหมายเวลา การให้ข้อมูลการตรวจรักษา บริการทางการแพทย์ การจัดเตรียมยานพาหนะสำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วย การให้คำแนะนำด้านค่าใช้จ่าย และการแจ้งข่าวให้กับบุคคลที่ผู้ป่วยต้องการ

การเดินทางมาโรงพยาบาลกรุงเทพอุดร


สอบถามเพิ่มเติม ชั้น 1 โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร โทร. +66 42 188 999 หรือโทร 1719 Email: [email protected]