ศูนย์สุขภาพสตรี โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร

ศูนย์สุขภาพสตรี

พร้อมดูแลสุขภาพสตรีทุกวัยอย่างครบวงจร โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาสูตินรีเวชและทีมพยาบาลวิชาชีพ ด้วยเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย