ຄົ້ນຫາແພດ

Dr. Patsathorn Naranunn

ຄວາມຊໍານານພິເສດ : Ophthalmology

ຄວາມຊໍານານພິເສດຍ່ອຍ : Cornea and Refractive Surgery

ພາສາ : ໄທ, ອັງກິດ

ຕາລາງອອກກວດ :

ຄຣີນິກຕາ ຈັນ 17.00 - 20.00
  ອັງຄານ 17.00 - 20.00
  ພຸດ 17.00 - 20.00
  ພະຫັດ 17.00 - 20.00
  ອາທິດ 8.00 - 14.00

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call +66 42 188 999