ຄົ້ນຫາແພດ

Dr. SUCHAT PIYAVIWATANA

ຄວາມຊໍານານພິເສດ : Pediatrics

ຄວາມຊໍານານພິເສດຍ່ອຍ : -

ພາສາ : ໄທ, ອັງກິດ

ຕາລາງອອກກວດ :

ຄຣີນິກເດັກ ພຸດ 8.00-17.00
ພະຫັດ 8.00-17.00
ສຸກ 8.00-17.00
ເສົາ 8.00-17.00
ອາທິດ 8.00-17.00

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call +66 42 188 999