ຄົ້ນຫາແພດ

Dr. THITIYAPORN PANAWATTANAWONG

ຄວາມຊໍານານພິເສດ : Ophthalmology

ຄວາມຊໍານານພິເສດຍ່ອຍ : Retina and Vitreous

ພາສາ : ໄທ, ອັງກິດ

ຕາລາງອອກກວດ :

ຄຣີນິກຕາ ຈັນ 8.00 - 17.00
ອັງຄານ 13.00 - 17.00
ພະຫັດ 13.00 - 17.00
ສຸກ 13.00 - 17.00
ເສົາ 14.00 - 20.00

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call +66 42 188 999