ห้องพัก

VIEW HOSPITAL
ROOM RATE

ราคาและการชำระเงิน

ราคาและการชำระเงิน
ออกแบบมาเพื่อผู้ป่วยที่โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร เรามีความพยายามอย่างต่อเนื่องที่จะปรับปรุงกระบวนการชำระเงินด้านการดูแลสุขภาพ นอกเหนือจากการหาวิธีการชำระเงินใหม่ ฯ และการค้ำประกัน เรามีความตั้งใจกำหนดราคาที่โปร่งใสในขั้นตอนการผ่าตัดธรรมดาตามแพคเกจราคาที่คงที่ แพคเกจราคาคงที่ของเราถูกสร้างขึ้นเพื่อตอบสนองกับความต้องการที่เฉพาะเจาะจงจองผู้ป่วย หลังจากการประเมินผลรายละเอียดของสุขภาพร่างกายของผู้ป่วยโดยคำนึงถึง อายุ ประวัติทางการแพทย์ และการเจ็บป่วยใด ๆ ทางโรงพยาบาลจะให้ราคาคงที่ สำหรับขั้นตอนการรักษา

วางแผนการรักษาอย่างไร้กังวล ค่าใช้จ่ายพิเศษและค่าใช้จ่ายที่อาจสูงเนื่องจากภาวะแทรกซ้อนที่ไม่คาดคิด จะมีผลสำคัญต่อค่าใช้จ่ายของการดูแลสุขภาพโดยรวม To address this, our growing list of Fixed Price Packages fully incorporates:

  • การทดสอบก่อนการผ่าตัด
  • ค่าธรรมเนียมแพทย์ ( ศัลยแพทย์และวิสัญญีแพทย์ )
  • การพักฟื้น
  • ห้องผ่าตัด
  • ห้องพัก
  • ค่าห้องทดลอง
  • รังสีวิทยา
  • ค่าที่ให้หลังการผ่าตัด
  • รายการที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอน (เช่นการปลูกถ่ายการเปลี่ยนหัวเข่า )

รูปแบบห้องพัก

โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร พร้อมให้บริการด้วยห้องพักหลากหลายประเภทเพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้ป่วย ไม่ว่าจะเป็นห้องพักแบบพรีเมียร์ ห้องพักดีลักซ์ ห้องพักซูพีเรียร์ รวมไปถึงห้องพักสำหรับผู้ป่วยวิกฤต หรือห้องเด็กอ่อนและห้องคลอด

Premier Royal (Children)

Details of Room พรีเมียร์ รอยัล
(ผู้ป่วยเด็ก)

Premier Royal

Details of Room พรีเมียร์ รอยัล

Premier Executive (Children)

Details of Room พรีเมียร์ เอ็กเซ็คคลูทีฟ
ผู้ป่วยเด็ก)

Premier Executive 5th floor

Details of Room พรีเมียร์ เอ็กเซ็คคลูทีฟ ชั้น 5

Premier Executive 6th floor

Details of Room พรีเมียร์ เอ็กเซ็คคลูทีฟ ชั้น 6

Standard

Details of Room สแตนดาร์ด

Regent Suite

Details of Room รีเจนท์ สวีท

Standard (Children)

Details of Room สแตนดาร์ด (ผู้ป่วยเด็ก)

Deluxe 7th floor

Details of Room ดีลักซ์ ชั้น 7