ศูนย์บริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร

โรงพยาบาลกรุงเทพ พิษณุโลกให้บริการทางการแพทย์ที่ครอบคลุมทุกการรักษาและการผ่าตัด รวมทั้ง การป้องกันการเจ็บป่วย การคัดกรองโรค และการประเมินการรักษา แพทย์ พยาบาลและพนักงานของเรามุ่งหวังที่จะให้ผู้ป่วยที่เข้ามารับการรักษาได้รับการดูแลที่ดีที่สุด เราจึงมุ่งมั่นและทุ่มเทในการให้บริการที่โดดเด่นด้วยจิตใจโอบอ้อมอารีและความเมตตาแก่ผู้ป่วยของเราทุกคน

มั่นใจเลือกใช้บริการจากโรงพยาบาลกรุงเทพอุดร
โรงพยาบาลในกลุ่มบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)

เครือข่ายใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

ภายใต้การบริหารงานของบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)

โรงพยาบาลมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

จากสถาบันการแพทย์ชั้นนำทั่วประเทศ และบุคคลากรสหสาขาวิชาชีพที่ได้รับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง

ได้รับการรับรองมาตรฐาน

การรับรองคุณภาพสถานพยาบาล HOSPITAL ACCREDITATION (HA) OF THAILAND

ศูนย์แห่งความเป็นเลิศ (Center of Excellence)

ศูนย์โรคติดเชื้อ

ให้คำปรึกษาในการรักษาโรคติดเชื้อที่ซับซ้อน ทั้งที่เป็นแบบเฉียบพลันและเรื้อรัง

ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก

ตั้งขึ้นด้วยความตั้งใจที่จะสานฝันให้กับทุกคู่สมรสด้วยทีมแพทย์ และนักวิทยาศาสตร์ตัวอ่อนที่มีประสบการณ์ คอยให้คำปรึกษา และดูแลผู้ป่วยอย่างครบวงจร

แพ็กเกจและโปรโมชั่น

ราคา : 2,990 บาท

เริ่ม : 01/ม.ค./2023

หมดเขต : 31/ธ.ค./2023