ศูนย์สุขภาพสตรี

ศูนย์สุขภาพสตรี โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร

          ผู้หญิงส่วนใหญ่อยากมีสุขภาพดีเป็นอันดับแรก การรู้จักดูแลสุขภาพร่างกายให้ถูกวิธี ถูกต้อง รู้เท่าทันโรคภัยไข้เจ็บรวมไปถึงการทำความเข้าใจในการป้องกันก่อนเกิดโรค จึงเป็นเรื่องที่ผู้หญิงควรได้รับคำแนะนำตั้งแต่วัยแรกคลอดตลอดจนวัยสูงอายุ หรือวัยทอง โรคบางชนิดหากมีการป้องกันก็จะลดโอกาสเกิดขึ้น และบางชนิดเมื่อรู้เท่าทันก็สามารถรักษาให้หายได้

ศูนย์สุขภาพสตรี โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร

              เข้าใจและตระหนักถึงความต้องการของผู้หญิง จึงพร้อมให้การบริการดูแลสุภาพสตรีทุกวัย ด้วยทีมแพทย์สหสาขาครบทุกศาสตร์ ตั้งแต่เรื่องสูติ-นรีเวช และผู้มีบุตรยาก การตรวจสุขภาพประจำปีของสตรี ไปจนถึงการวินิจฉัยโรค ป้องกันและรักษาโรคของสตรีต่างๆ เช่น  1.การฝากครรภ์ 2.การคลอด 3.เนื้องอกในมดลูก 4.ปรึกษาทำหมัน 5.ประจำเดือนมาไม่ปกติ 6.วัยทอง โดยสูติ-นรีแพทย์ผู้มีประสบการณ์เฉพาะทางในสาขาต่างๆ และพยาบาลวิชาชีพ

              ปัจจุบันศูนย์สุขภาพสตรี โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร ได้นำเทคโนโลยีการผ่าตัดแบบแผลเล็กสมัยใหม่ Advanced 3D Laparoscopic Surgery หรือเทคโนโลยีผ่าตัดส่องกล้อง 3 มิติ ซึ่งช่วยเพิ่มความแม่นยำให้แพทย์เห็นรายละเอียดเชิงลึกได้ชัดเจน ช่วยให้การผ่าตัดมีความปลอดภัย และรวดเร็ว แผลผ่าตัดมีขนาดเล็ก ลดการบาดเจ็บ สามารถฟื้นตัวได้เร็ว และหมดปัญหาแผลที่หน้าท้องยาวไม่สวยงาม โอกาสในการติดเชื้อและเสียเลือดน้อยกว่า นอกจากนี้ ทางศูนย์ได้จัดให้มีเครื่องอัลตราซาวด์ ที่สามารถตรวจดูลูกน้อยได้ 4 มิติ 3 มุม ซึ่งจะช่วยให้แพทย์ได้ข้อมูลและเพิ่มประสิทธิภาพในการแปลผลชัดเจนขึ้นทุกห้องตรวจมีความสะดวกสบายเป็นส่วนตัว

ขอบเขตการให้บริการสุภาพสตรีทุกช่วงวัย (ตรวจ รักษา ดูแล)

 • ตรวจสุขภาพสตรีพื้นฐาน วินิจฉัยอย่างครบวงจร
 • ตรวจร่างกาย และให้คำปรึกษาเพื่อเตรียมตัวก่อนแต่งงาน หรือมีบุตร
 • ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกแบบ Thin Prep ตรวจหา HPV Virus กลุ่มเสี่ยง และฉีดวัคซีน HPV
 • ตรวจความผิดปกติของอวัยวะภายในสตรีด้วยเครื่องอัลตราซาวด์ที่ให้ภาพคมชัด
 • ภาวะผิดปกติของการมีประจำเดือน ปวดประจำเดือน ประจำเดือนมาไม่ปกติ ปวดท้องน้อย ตกขาว ฯลฯ
 • รักษาผู้มีปัญหานรีเวช ด้วยการผ่าตัดเปิดผนังท้องและผ่าตัดผ่านกล้อง
 • ให้การดูแลป้องกันและรักษาประจำเดือนมาไม่ปกติ ในสตรีวัยทอง และวัยหมดประจำเดือน
 • การผ่าตัดผ่านกล้อง 3 มิติ ในการรักษาโรค
 • การผ่าตัดมดลูกผ่านทางช่องคลอด (ผ่าตัดไร้รอยแผล NOTES)
 • ให้การดูแล ป้องกันภาวะกระดูกพรุนในสตรีวัยหมดประจำเดือน
 • ปรึกษาและรักษาอาการต่างๆที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงฮอร์โมน และปัญหาอื่นๆ
 • รักษาโรคอื่นๆของสตรี
 • การฝากครรภ์, การคลอดบุตร
 • การรักษาภาวะผู้มีบุตรยาก (IVF) ทั้ง IUI และ ICSI

       นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับการดูแลสตรีตั้งครรภ์ โดยทีมแพทย์เชี่ยวชาญ ร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพตั้งแต่ก่อน ระหว่าง และภายหลังการคลอดบุตรอีกด้วย

 การดูแลก่อนตั้งครรภ์

 • แนะนำและตรวจเตรียมตัวก่อนมีบุตร
 • แนะนำและรักษาภาวะมีบุตรยาก

การดูแลในช่วงตั้งครรภ์

 • ตรวจหาโรคและความผิดปกติของมารดาและทารกในครรภ์
 • วินิจฉัยความผิดปกติของโครโมโซมหรือธาลัสซีเมีย โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ มารดาและทารกในครรภ์
 • ตรวจคัดกรองความเสี่ยงภาวะดาวน์ซินโดรม
 • ปรึกษาทางเลือกในการคลอด (คลอดปกติ ผ่าตัดคลอด รวมถึงการทำหมัน)
 • ตรวจคัดกรองความเสี่ยงโดยแพทย์เฉพาะทาง MFM

การคลอดบุตร

 • คลอดบุตรได้มาตรฐานด้วยอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย
 • ดูแลภาวะครรภ์เสี่ยงสูง
 • ดูแลทารกเกิดก่อนกำหนด
 • เตรียมตัวให้นมบุตรและปรึกษาปัญหาการให้นมบุตร

การแพทย์ทางเลือก กับการผ่าตัดทางนรีเวช

 • โรคเฉพาะสตรีหลายโรคที่ผู้ป่วยมีโอกาสเลือกที่จะรักษานั้น ควรขึ้นอยู่กับข้อบ่งชี้และข้อจำกัดของการผ่าตัดแต่ละวิธีรวมถึงดุลยพินิจและประสบการณ์ของแพทย์

 

ติดต่อเรา

ศูนย์สุขภาพสตรี เปิดให้บริการวันจันทร์ – วันอาทิตย์ เวลา 08.00 – 17.00 น.

💁‍♀️📞 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ทำนัดหมาย ปรึกษา ได้ที่
📲 หมายเลขโทรศัพท์  โทร 1719 หรือ +66 42 188 999 ต่อ 1243, 1250
📲 เบอร์ตรง +66 4218 8813
📲 Line ID : @bud111 , (https://lin.ee/s5SB3nV)
📲 WhatsApp : +66 935793844 , (https://wa.me/message/6YEAGOZAMYNLH1)

บรรยากาศศูนย์สุขภาพสตรี

คลินิกอื่น ๆ

ศูนย์กุมารเวช

เพราะเราเชื่อมั่นว่าพัฒนาการทางร่างกายที่แข็งแรง จะช่วยเสริมสร้างให้เด็กโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่มีความสุขและเป็นกำลังสำคัญของชาติต่อไป

รายละเอียด »

ศูนย์ทันตกรรม

บริการตรวจรักษาสุขภาพภายในช่องปากและฟันสำหรับบุคคลทุกวัย โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานสากล เพื่อให้รอยยิ้มที่สดใสอยู่กับคุณตลอดไป

รายละเอียด »

ศูนย์เฉพาะทางด้านเวชกรรมผิวหนัง

บริการรักษาโรคผิวหนัง ฟื้นฟูและเสริมสร้างความสวยงามของผิวอย่างครบวงจรด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดของแพทย์

รายละเอียด »